Fudō Myōō (不動明王)

Nevének jelentése „a Mozdulatlan”. Ő a bölcsesség öt királyainak egyike. Kezdetben szolgája és hírvivője volt az első Buddhának, aki esküt tett, hogy minden lényt megment. Később szolgálóból és tanítványból erőteljes istenséggé változott. Védelmezője a buddhista tanoknak, az akadályok és a gonosz legyőzője, támogatója a hitükben rendíthetetlen embereknek a megvilágosodás felé.

Lénye mindig félelmetes módon van ábrázolva. Bal kezében egy hurkot tart, jobb kezében egy kétélű kardot. Haja a bal válla mentén lóg. Az egyik szeme sandít, tekintete erőteljes, mindenen áthatoló.

A bal kezében lévő hurokkal megköti azokat a lényeket, akik gonoszak, erőszakosak és a szenvedélyek rabjai, a buddhista tanokkal szembe mennek.

 

A Heian időszak óta (794-1185) egyik szeme felfelé, amíg a másik lefelé néz, ezzel kifejezve a tenchigan (天地眼) alapelvet. Ten () az eget jelenti átvitt értelemben (mennyet), a Chi () pedig a földet (a Ganpedig szemet jelent). Agyarai hasonlóképpen mutatnak ezekbe az irányokba, ugyanezt az alapelvet kiemelve. A felfelé tekintő szem és felfelé mutató agyar ábrázolja a felemelkedést, a megvilágosodást, a lefelé tekintő szem és lefelé mutató agyar pedig a felemelkedett mesterek lejövetelét az érző lényekhez, hogy tanítsák őket. A két irányba mutató szemek és agyarok jelképesen ábrázolják még a monizmust (minden egy) és dualizmust (kettőség, ellentétes erők, jin jang, férfi és nő stb.).

 

A jobb kezében lévő kard a bölcsesség kardja, ami keresztülvág a tudatlanságon , a káprázaton és a megtévesztésen. A buddhizmusban három méregről és az öt szenvedélyről beszélnek, ami vágyakat kelthet az érző lényekben, ezáltal további karmát teremtve maguknak, amivel újra és újra le kell születniük a hat világ valamelyikébe, benne ragadva a szamszárában.

A három méreg:

1. vágy, szenvedély, kapzsiság

2. harag, agresszió, gyűlölet

3. bizonytalanság, zavarodottság, illúzió

Az öt szenvedély:

1. birtokvágy

2. érzékiség

3. evés és ivás

4. hírnév

5. alvás (lustaság)

illetve az öt érzékszerven keresztül tapasztalt „tárgyak”, amik miatt vágy ébredhet:

1. forma

2. hang

3. szaglás

4. íz

5. tapintás, kézzel fogható dolgok

 

Kurikara Fudō

Fudō Myōō egy másik megszemélyesítése. A történet szerint, amikor más vallások támadták, tüzes karddá változott, hogy megküzdjön velük. Az ellenfelek is hasonlóképpen tettek. Nem tudták egymást legyőzni, ezért Fudō Myōō Kurikara sárkánnyá változott, feltekerekedett az ellenség kardjára és felülről kezdte el megenni azt.

 

Amit Fudó Mjóónak nevezünk, az mozdulatlan elménk és egy stabil test. A stabil azt jelenti, hogy semmi nem tartóztatja fel.

Amikor ránézel valamire és nem állítod meg elmédet, azt mozdulatlannak nevezik. Ennek oka, hogy amikor az elme különféle vélekedések során megáll valaminél, különféle mozgások keletkeznek az elmében. Amikor ezek a mozgások megszűnnek, az az elme, amely megállt, mozgásba kezd, s mégis mozdulatlan marad.”

Takuan Szóhó – A korlátaitól megszabadított elme

 

Írta: Csapó Géza

Források:

https://en.wikipedia.org/wiki/Acala

https://fudosama.blogspot.com/2004/11/kurikara-sword-of-fudo-myo-o.html